Wij hanteren een uurtarief van € 38,50 exclusief BTW (2019), vanaf 1 januari 2020 bedraagt het uurtarief € 40,00 exclusief BTW.

Een tarief dat geldt voor alle reguliere werkzaamheden inclusief advieswerk.

Voor de productie van loonstroken geldt een tarief van maximaal € 10,00 per strook, inclusief loonjournaal, betaallijst en aangifte loonheffingen.
Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het tarief maximaal € 11,00.